Hem


A K T U E L L T


Bilder från sommarens Blekinge-eskader finns nu under Arkivet / Reseberättelser, klickar HÄR


Vad är på gång?

  • Arbetsdag: 2019-04-27 (Lördag) Kl 09.00 Att göra: 

Vi kommer att städa upp i hamnen och se till att allt är på plats till sjösättningen den 4 maj. Vi börjar vid kl 9:00 och håller på till vi är färdiga, vill några ta med släp och köra skräp till tippen är det jättebra. Grillad korv serveras efter avslutat arbete!

  • Sjösättning: 2019-05-04 (Lördag) Kl 07:00
  • Hanöeskader: 2019-06-06 (Torsdag)


Facebook