Edenryds Båtklubb

Information

Arkivet


Ang kappsegling i år

 

2020 05 08

Bästa vänner,

Då börjar det vara dags för årets kappseglingssäsong i Edenryds Båtklubb!  Kristian har lagt ut våra rundningsmärken, och han och Jan har gjort en första provsegling till #14.  Alla prickarna verkar finnas på plats i år.

Vi har i ett litet gäng funderat på årets planer, mycket är som förut, det viktigaste är låg stressnivå och att ha kul, men några små ändringsförslag också:

1.     Vi kör som vanligt lördagar i maj-juni och augusti-september med rorsmansmöte kl 10 och start 10:30

2.     I juli tävlar vi på onsdagar, och föreslår rorsmansmöte kl 17:30 med start kl 18.  Detta för att vi ofta sett att sommarvindarna mojnar helt senare på kvällen och det ibland har blivit väldigt utdraget och sent.

3.     En längre segling någon lördag i juli eller augusti med jaktstart har Jan lovat att organisera. 

4.     Systemet med höjt och sänkt SRS tal för vinnare/sista båt är i och för sig bra, men det har känts rätt komplicerat att upprätthålla.  Vi föreslår att vi inte gör några ändringar i SRS talen under säsongen.  Jan har gjort en EBK-SRS tabell som tar i beaktande prestandasänkande fasta propellrar hos några båtar.  Tabellen bifogas till detta meddelande.  För den som inte är bekant med systemet: Det är en handicap- tabell för varje båttyp som publiceras årligen av Svenska Seglarförbundet.  Därigenom kan alla vara med och tävla på någorlunda liknande grund.  Formeln för att räkna tävlingsresultat är väldigt enkel – Seglad tid i sekunder gånger SRS-talet för varje båt.

5.     Vi har inga avdrag för short-handed i år.  Tanken är att locka med ”gastar” som vill prova på en kappsegling.  Om du inte kappseglar själv men är intresserad att vara med och titta på nära håll brukar det alltid finnas plats på någon båt.

6.     Vi har den sedvanliga säsonglistan där vinnaren av varje deltävling får poäng efter antalet deltagare, tvåan en poäng mindre etc.  Alla deltagare, också de som bryter tävlingen får dessutom en start (flit) poäng.

Exempel: Sex båtar startar en onsdagskväll.  Vinnaren får 7 poäng (6+1), tvåan 6 (5+1), trean 5, fyran 4.  Vinden mojnar och de två sista båtarna bryter tävlingen.  De får en poäng var.

7.     Vi söker personer som kan fungera som seglingsledare och banläggare.  Jan och Kristian har ställt upp, men vi behöver en handfull till för att täcka säsongen.  Svara gärna snabbt på detta utskick om du är intresserad, vi behöver din hjälp, och det är ju kul att ibland få göra sin egen ”perfekta” bana!

8.     Kristian har lovat ställa upp som protokollförare för året, och varje seglingsledare skickar dagens resultat till honom, placering eller avbrutit, båttyp och skepparens namn.  Informationen skickas till MOK.Enkvist@gmail.com eller på sms till 0735-400 752.

9.     Årets första segling är lördagen den 30/5 kl 10 med Jan som banläggare.   När vi får in listan med seglingsledare under de närmaste dagarna kommer ett utskick med den sedvanliga kalendern.

Glada hälsningar

Jan, Jenny och Kristian


Lystal 20200508