Hansa 2,3

Tillbaka

Hansa är en australiensisk jolle konstruerad för att kunna seglas av alla, oavsett tidigare kunskaper eller fysisk förmåga. Den kan utrustas med en elektrisk joystick och är ytterst lätthanterad. Ett tungt barlastcenterbord gör den stabil och säker. Om vinden ökar minskas segelytan lätt genom att seglet rullas upp ett par varv runt masten. Dessa kvaliteter gör att även personer helt utan erfarenhet efter några korta instruktioner kan lära sig att segla, i så gott som alla väder ger Hansajollen barn och unga med rörelsenedsättning möjlighet att enkelt segla på egen hand.

Läs mer om segling för personer med funktionsnedsättning på stiftelsen ”Skota hem” hemsida.