Arbetsinsats

Tillbaka

Arbetsinsats i EBK Varje medlem skall ha utfört minst 5 timmars arbete under år.

 • Att utföra praktiskt arbete för EBK klubben
  • Utföra arbetsuppgifter i de olika arbetsgrupperna som finns framme
  • Utföra underhåll eller lagning mm som kommer klubben till gagn och som inte ligger i de olika arbetsgruppernas uppdrag
  • På uppdrag av klubben vid behov transportera bort avfall eller liknande som skall till miljöstation.
  • PÅ uppdrag utföra andra transporter eller göra inköp för klubbens räkning
  • Utföra arbetsuppdrag för klubben på annan ort ( uppdraget skal komma från styrelsen )
 • Att utföra ”mjuka” arbeten för EBK klubben
  • Driva arbetsgrupper och eller kommittéer
  • Arbeta med sponsring för klubben
  • Hantera hemsidan
  • Arbeta i styrelsen och utföra styrelseuppdrag för klubben
  • Utföra uppdrag för klubben på annan ort (uppdraget skall komma från styrelsen )
 • Vad som INTE ingår i 5 timmars arbetsinsats
  • Varje enskild båtägare måste säkra sin vagga och eller vagn och att den finns på anvisad plats införbåtupptag.
  • Varje enskild båtägare måste säkra att vaggan placeras på anvisad plats under sommarsäsongen och att vinterplatsen är rengjord.
  • Varje enskild båtägare måste säkra att det enskilda ”miljöavfallet” så som färg och/eller oljor mm.Transporteras till miljöstation.

2014-01-23 StyrelsenEBK