Om hamnen

Tillbaka
Sjösättningsramp
Sjösättning & Upptag

Hamninformation:
56°03,07´N 14°32,25´E
Hamnen ligger i skyddat läge på västsidan i Valjeviken. 

Djup yttre hamnbassäng och in mot mastkran 2 meter. 
Djup inre hamnbassäng 1,2-1,5 meter.

Gästplatser: Långsides längs flytbryggor i yttre hamnbassängen eller mellan y-bommar på platser märkta med grön skyllt.

Gästplatsavgift: 100 kr/dygn, 800 kr/månad (Swish 123 1 906 080)

WC/Dusch, 220V, Mastkran, Sjösättningsramp, Septiktankstömmning.