Jollesegling

RS Quest
Hansa 2,3
Tävling
Träning
Projekt ny jolleramp
Regler för EBK´s följebåt

Välkommen till EBK´s jollesektion!

Kontakt: David Wickström, david.wickstroem@gmail.com

Genom deltagande i EBK´s jolleverksamhet godkänner medverkande att resultat, bilder och liknande publiceras på klubbens hemsida.