Regler för EKB´s följebåt

Tillbaka

Nyttjas till verksamheter som är knutna till klubben. Ex följebåt vid Jollesegling, seglarskola eller utläggning av kappseglingsbojar. Seglarskolan har första prioritet vid intressekonflikt.

(Får ej nyttjas till privata fisketurer, vattenskidor och motsvarande eller privata badturer).

Skall tas upp och sköljas av med sötvatten om den inte skall nyttjas flera dagar i rad. Rullas in i garaget i möjligaste mån.

Ska ribbåten ligga kvar i sjön ska den låsas fast på angiven plats vid jollearenan och bensindunken skall tas in.

Ev uppkomna fel och skador rapporteras till ekbstyrelse@gmail.com