Styrelse

Tillbaka

Styrelse 2023:

Ordförande: Johan Johnsson
Vice Ordförande: Petter Berndsson
Sekreterare: Hanna Byström
Kassör: Jacob Nielsen

Hamnkapten: Andreas Byström

Ledamot 1: David Wickström
Ledamot 2: Rolf Bengtsson
Ledamot 3: Michael Andersson

Suppleant 1:
Suppleant 2:
Suppleant 3:

Revisor 1:
Revisor 2:

Revisorsuppleant 1:
Revisorsuppleant 2:

Stugvärd: Rolf Bengtsson
Bryggfogde 1:
Bryggfogde 2: Bengt Joelsson
Bryggfogde 3:

Jollesegling: David Wickström
Tävlingssegling: Kristian Enkvist

Valberedning: