Sjösättning & Upptag

Tillbaka

En uppmaning till er alla är att kolla era vaggor och vagnar så de är i gott skick och fungerar. Mvh Hamnkapten

Båtupptagning 2023 är bokad med Jinert lördagen den 7 oktober kl. 7.00!

Så lägg in det i kalendern redan nu. Som vanligt serveras ärtsoppa! 

Upptagningsordning och platserna på land kommer skickas ut veckan innan upptagning.

Styrelsen vill redan nu informera om att det kommer ske en justering av båtarnas placering på land. Det innebär att det inte är säkert att man får den plats på land som man haft innan. Justeringen syftar till att underlätta kranens arbete framför allt vid sjösättning och behöver alltså planeras redan vid upptagningen.

Fortsatt trevlig båtsäsong!

Mvh Styrelsen

Anvisning vid upptag och sjösättning av båt.

BÅTÄGARENS ANSVAR.                    

-Båtägaren har huvudansvaret vid lyft av sin båt och skall kontrollera att lyftremmarna ligger rätt på båten, så den inte skadas vid lyftet. 

– Båtägaren ser till att det finns förankrade styrlinor (tampar á 8 meter) i fören och i aktern på båten.

– Båtägaren ansvarar för att båtvaggan är säker och klarar båtens vikt, på land skall båten vila på pallning som klarar båtens vikt och stöttas med 4 st bockar/stöttor av grovt trä eller stål.  Båtägaren skall se till att inget kan trilla av båten vid lyft.

Signalansvarig ställer två frågor till båtägaren vid lyft.

A/ Kan vi tajta (remmarna spänns)? Båtägaren svara JA eller Nej  

B/ Kan vi lyfta – sänka? Båtägaren svara JA eller Nej 

KRANGÄNGET

– Krangänget som hjälper båtägaren består av: 

A/  2 personer som kopplar remmarna en i aktern och en i fören.

B/  2 personer som styr den hängande båten via tamparna.

C/  1 signalansvarig som kommunicerar med båtägaren och kranskötaren vid       lyftet. 

SÄKERHET.

A. Använd alltid skyddshjälm och reflexväst.

B. Akta fingrarna när remmarna tajtas, inga fingrar mellan rem och båt.

C. Akta fingrarna när ni håller i styrtamparna, ha inte fingarna i några öglor     när båten hissas upp. 

D. Gå alltid i kranbilens färdriktning aldrig baklänges när ni styr den     hängande båten. 

E. Se till att styrtamparna är sträckta så båten inte kan rotera.

F. Gå aldrig under hängande båt.  

                         Krangäng 1  namn             Krangäng 2 namn

Signalansvarig  
Kopplar fören  
Kopplar aktern  
Tamp fören  
Tamp aktern  
   
ARBETSTIDER–                –                 ––                 –              –
ARBETSTIDER–                –                 ––                 –              –

                                             Edenryds båtklubb             Styrelsen       2022