Projekt ny jolleramp

Tillbaka

Som ett led i utveckla klubbens barn- och ungdomsverksamhet sökes sponsorer för att bygga en jolleampassad sjösättningsramp med tillhörande flytbryggor.

Bakgrund: 

Edenryds Båtklubb ökar stadigt i medlemsantal (ca 100 medlemmar) och antal båtar i hamnen. Under 2020 har klubben haft träningsverksamhet i Optimistjolle, RS Tera och Laser. Klubben är sedan 2020 medlem i Svenska Seglarförbundet.

Sjösättning har hittills vid träning skett vid klubbens befintliga sjösättningsramp som är anpassad för sjösättning av motorbåtar. Kajkanten runt rampen är hög och anslutande brygga saknas. Detta gör det svårt att sjösätta säkert i vissa vindriktningar och endast en jolle i taget kan angöra vid upptag. 

För att kunna bredda ungdomsverksamheten och på sikt starta upp en seglarskola för barn och ungdomar behövs i första hand en jolleampassad sjösättningsramp med låga flytbryggor för att på en säkert sätt kunna ta sig upp och ner ur vattnet. Rampen kommer vara placerad i yttre hamnbassängen.

Genomförande:

Budgeten för projektet är ca 60000 kr där klubben kommer att ansöka om bidrag för 50% av kostnaden via Riksidrottsförbundets anläggningsbidrag. Resterande 50% av investeringen står klubben för.

Sponsring:

Genom att sponsra detta projekt bidrar ert företag med att främja jolleseglingssporten och Edenryds Båtklubbs ambition med en vidareuppbyggnad av klubbens barn- och ungdomsverksamhet. Vid sponsring kommer ert företags logga finnas med på klubbens hemsida och på sponsortavla i hamnen.

Kontakt: David Wickström, 0709384410, david.wickstroem@gmail.com