Projekt ny jolleramp

Tillbaka

Nu är vi snart i mål!

Med stöttning från Riksidrottsförbundet och Bromölla kommun har vi nu två stycken flytbryggor med tillhörande jolleramp färdiga och på plats. Nu återstår lite småfix och installation av en personlift för seglare med funktionsvariation.

Bakgrund: 

Edenryds Båtklubb ökar stadigt i medlemsantal (ca 100 medlemmar) och antal båtar i hamnen. Under 2020 har klubben haft träningsverksamhet i Optimistjolle, RS Tera och Laser. Klubben är sedan 2020 medlem i Svenska Seglarförbundet.

Sjösättning har hittills vid träning skett vid klubbens befintliga sjösättningsramp som är anpassad för sjösättning av motorbåtar. Kajkanten runt rampen är hög och anslutande brygga saknas. Detta gör det svårt att sjösätta säkert i vissa vindriktningar och endast en jolle i taget kan angöra vid upptag. 

För att kunna bredda ungdomsverksamheten och på sikt starta upp en seglarskola för barn och ungdomar behövs i första hand en jolleampassad sjösättningsramp med låga flytbryggor för att på en säkert sätt kunna ta sig upp och ner ur vattnet. Rampen kommer vara placerad i yttre hamnbassängen.