Sponsring

Tillbaka

Tack Ivetofta Sparbank och Grödbygården för bidrag till vår verksamhet. Vill även du eller ditt företag stötta EBK´s arbete?

Edenryds Båtklubb ökar stadigt i medlemsantal (ca 110 medlemmar) och antal båtar i hamnen. Sedan 2020 har klubben haft träningsverksamhet i för barn och ungdomar i Optimistjolle, RS Tera, Zoom8 och Laser. Klubben är sedan 2020 medlem i Svenska Seglarförbundet. Klubben representerades av två seglare på Junior SM i optimistjolle 2021 och på Junior SM 2022 i Zoom8.

Vidare har klubben en intention att starta upp en träningsverksamhet inom parasegling. 2022 var EBK representerade vid Nordiska Mästerskapen i parasegling.

Sjösättning av jollar har hittills vid träning skett vid klubbens befintliga sjösättningsramp som är anpassad för sjösättning av motorbåtar. Kajkanten runt rampen är hög och anslutande brygga saknas. Detta gör det svårt att sjösätta säkert i vissa vindriktningar och endast en jolle i taget kan angöra vid upptag. 

För att kunna bredda ungdomsverksamheten och på sikt starta upp en seglarskola för barn och ungdomar, men även vuxna, har klubben anordnat en jolleanpassad sjösättningsramp med låga flytbryggor för att på en säkert sätt kunna ta sig upp och ner ur vattnet. Rampen är vara placerad i yttre hamnbassängen. Rampen och flytbryggorna är finansierade genom bidrag från Riksidrottsförbundet och Bromölla kommun.

Vi ansöker nu om sponsring till en första skoljolle (120.000 kr) för uppstart av seglarskoleverksamhet för barn/ungdom och vuxna.

Skoljollen är en flermansjolle så kallad RS Quest och är en rekommenderad skolbåt av Svenska Seglarförbundet. En flermansjolle har fördelen att instruktören själv kan segla med i jollen och instruera 2-3 personer samtidigt. En flermansjolle kan upplevas som mer trygg än traditonella skolbåtar där eleven sitter själv.

(Bild på RS Quest)

Valjeviken är med sitt skyddade vatten ypperlig för seglarskoleverksamhet och vår förhoppning är att locka fler barn och ungdomar, men även vuxna, till seglingssporten. 

I dagsläget finns det ingen motsvarande verksamhet i kommunen eller i omnejden.

Vi är på god väg men ett sponsorbidrag från er hade varit av stor betydelse för att nå vårt mål.

Mervärde för ert företag:

Sponsorsumma 10000 kr: Logotype på sponsortavla samt på klubbens hemsida.

Sponsorsumma 25000 kr: Logotype på sponsortavla, seglarskolejolle samt på klubbens hemsida. 

Sponsorsumma > 50000 kr: Logotype på sponsortavla, stor logotype på seglarskolejolle och logotype på klubbens hemsida. ”Prova på dag” för dig och några av dina medarbetare.

Sponsorsumma valfri: Alla bidrag, stora som små, hjälper oss i vår verksamhet.

Seglarhälsningar

David Wickström 

Jolleansvarig Edenryds Båtklubb

david.wickstroem@gmail.com

0709-384410

Länk till Svenska Seglarförbundet:

https://www.svensksegling.se/forklubbar/Arrangeraseglarskola/rekommenderadeskolbatar/

Länk till RS Båtar:

https://www.rssailing.se/sv/batar/rs-quest.html